Sunday, November 22, 2015

Aurora Borealis, c. 2000, south of Ottawa

Greenish aurora on the horizon near Ottawa, c. 2000
No comments:

Post a Comment